Talent er noget man øver sig på

TalentTeam er navnet på Silkeborg modellen for Folkeskolens Talentklasser
og vi er på trods af hvad navnet måtte antyde mere Team end Talent.

Med det mener vi at det er miljøet der er talentet og vi vægter sammenhold, fællesskaber
og de deraf komne synergier højere end noget andet.

Sportslig udvikling sker bedst i et trygt miljø, hvor motivation og trivsel er den røde tråd.
Læs mere om hvordan vi forsøger at arbejde med motivation, trivsel og kultur
gennem TALENTREJSEN og vores TALENTTEAM KODEKS i dokumenterne nederst på siden.

Søg optagelse på Talent Team

Er du sportsudøver og motiveret for at udvikle dig indenfor din sport ?

Drømmer du om en hverdag med skole og sport ? Drømmer ud om at nå langt med din sport ? Så kunne Talent Team være noget for dig.

Du skal være folkeskoleelev i 7. – 9. klasse. Det er et krav at du bor i Silkeborg Kommune eller er medlem af en forening i Silkeborg Kommune. Du skal sende en ansøgning til Talent Team og sportsligt godkendes før optagelse.

Ansøgningsfristen for skoleåret 2024-2025 er d. 14.01.2024.

Ansøgere får svar på ansøgningen d. 01.03.2024

Praktiske informationer

Support på Talent Team

På Talent Team vil du opleve at skole og sport smelter sammen og du vil møde eksperter indenfor adskillige områder der kan supportere din sportslige udvikling undervejs i dit Talent Team forløb.

Eleverne gennemgår på Talent Team en 3-årig plan frem mod en mulig idrætseksamen, hvor de gennemgår elementerne i bekendtgørelsen, men med en særlig vinkel på talentudvikling, så de blandt andet kommer igennem en basispakke af alders-relaterede træningskoncepter, mentaltræning og kostvejledning.

Dertil er der mulighed for fysioterapikonsultation, individuel samtale med sportsdiætist og mental træner.

Sund skolemad til de lange dage

For at give eleverne de bedste rammer for at udfolde deres talent er der oprettet en obligatorisk madordning, hvor der serveres frokost samt en række mellem-måltider til de lange dage med skole og sport.

Talent Team eleverne trives og målretter deres faglige arbejde

Kombinationen af skole og sport opleves meget motiverende for eleverne, og trivslen er høj i idrætsklasserne. Det er på Talent Team fuldt legitimt at bruge meget tid på sin sport, hvor det i andre folkeskoleklasser kan være svært for især klassekammeraterne at forstå, hvorfor nogen går så meget op i sin sport og ikke kan være med til alt det sociale.

Karaktererne hos Talent Teams afgangselever er på højde med de bedste skoler i Silkeborg Kommune, og set i lyset af, hvor meget tid Talent Teameleverne bruger på sin sport, er det en flot bedrift.

En af grundene til dette er, at eleverne påvirker hinanden positivt med deres konkurrencementalitet.

Talent Team træning i samarbejde med klubber

En af de klare fordele ved at være udøver på Talent Team er, at det er klubbernes egne talenttrænere, som også varetager morgentræningen på de idrætsspecifikke sportslinjer i skoletiden.

Det giver en stor kvalitet og helhed omkring idrætseleverne og er med til at skabe en god hverdag for eleverne i klasserne.

De fleste elever vælger efterfølgende at fortsætte deres sportslige udvikling på eliteAkademiet.

Om Talent Team

Talent Team koordineres af eliteSilkeborg.

Tilknyttet fysioterapeut, sportsdiætist og mentaltræner gennem eliteSilkeborg.

Som udgangspunkt er Talent Team opdelt via sportsgren på hhv. Sølystskolen og Langsøskolen.

  • 7.– 9. klasse på Sølystskolen (2 sporet)
  • 7. – 9. klasse på Langsøskolen (1 sporet)

Sølystskolen: Håndboldpiger og drenge, Fodbold piger og drenge samt øvrige idrætter.

Langsøskolen: Gymnastik, Kajak, Svømning, Bordtennis, Ishockey, Kunstskøjteløb, Golf, Kampsport, Motorsport og øvrige idrætter.

Lær mere om Team Danmarks talentklasser

I Team Danmarks Elitekommuner er der på udvalgte folkeskoler særlige talentklasser på 7.- 9. klassetrin. De understøtter elevernes idrætstalent og langsigtede udvikling og sikrer en sammenhængende hverdag med balance mellem idræt, skole og fritid.

Målet med talentklasserne er at skabe atleter med et bredt sportsligt fundament. Træning i talentklasserne har fokus på udvikling af generelle fysiske, motoriske og tekniske færdigheder samt sportsspecifik træning. Læs mere om Team Danmarks talentklasser på deres hjemmeside eller i folderen nederst på denne side. På hjemmesiden kan du også finde sportspecifikke anbefalinger, elevkompetencemål og uddannelsesmateriale

https://www.teamdanmark.dk/talent/talentklasser

 

Kontakt informationer

Skolekoordinator Sølystskolen

Connie Robsøe Mikkelsen

Skolekoordinator Langsøskolen

Henrik Toft Nielsen

Sportslig
Koordinator

Heidi Simonsen

Bliv klogere på…

h

Forventninger til udøvere hos eS

h

Team Danmarks Talentklasser

h

Sportspsykologi i undervisningen