Sport & Uddannelse

Tag en ungdomsuddannelse mens du dyrker din sport

eliteAkademiet er din mulighed for at kombinere sport og uddannelse efter 9. Klasse. eliteAkademiet består i et samarbejde mellem eliteSilkeborg, et bredt udsnit af sportsklubber og byens ungdomsuddannelser. Visionen er, at tilbyde en koordineret indsats, der beror på en fælles tilgang til idrætstalenter og uddannelse. Dette skal sikre, at du tilbydes et miljø, hvor der både tages hensyn til et elitært træningsprogram, og at du kommer godt igennem din ungdomsuddannelse. Målet er, at du som dedikeret idrætsudøver ikke skal gå på kompromis med hverken din skole eller din sport.

Samarbejder med ungdomsuddannelser

Kontakt ungdomsuddannelser

→ Sportslige koordinatorer

Silkeborg Gymnasium

Mikkel Eltved

Silkeborg Ungdomsskole

Claes Pedersen

Th. Langs & VUC

Vivi Madsen

SOSU Østjylland

Anne Cathrine Schou Røhl

COLLEGE 360  →

HHX  Unnur Christensen

HTX  Mogens Holm

EUD/EUX College360

Søren Kops Hansen